over Jante Leupen

Jante Leupen is afgestudeerd bij de afstudeerrichting architectuur aan de Technische Universiteit Delft in 2001. Zij is als architect werkzaam geweest op verschillende architectenbureaus waaronder Rudy Uytenhaak architecten, Claus en Kaan architecten te Amsterdam en Zeerover architecten te Werkhoven. Momenteel heeft zij haar eigen architectenbureau. Aan haar ontwerpen ligt steeds een duidelijk concept ten grondslag dat voortkomt uit haar fascinaties voor o.a. licht, kunst en filosofie. Als gastdocent in zowel ontwerpbegeleiding als theorie geeft zij les aan de TU Delft bij de afdeling bouwtechnologie en Fontys Hogeschool voor de Kunsten bij de afdeling Architectuur en Stedenbouw.

Momenteel is zij als projectcoördinator betrokken bij de stichting Geluid in Zicht in het maquetteproject voor blinden van het gebouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Dit is een pilotproject en krijgt mogelijk een vervolg in andere openbare gebouwen zodat blinden en slechtzienden zich in openbare gebouwen zelfstandig kunnen oriënteren en bewegen. Dit project wordt o.a. ontwikkelt in samenwerking met de HKU afdeling media. Daarnaast zit zij in het bestuur van de stichting Living Daylights, die het gebruik van daglicht promoot in de gebouwde omgeving. Zij organiseren o.a. workshops, excursies en reiken de daylight award uit.  Met deze activiteiten probeert de stichting de importantie van daglicht op de agenda te krijgen bij o.a. architectenbureaus, ontwikkelaars, de overheid, zorginstellingen, scholen etc. Eveneens is zij betrokken bij een aantal onderzoeken die zijn opgestart in een samenwerking tussen architectenbureaus en de BNA.

 

cv Jante Leupen 2012